سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

یاد باد آن روزگاران یاد باد

تنها

    نظر

به نام خالق عشق و نور

اشکهایم را برای تو خواهم ریخت

دردهایم را تنها به تو خواهم گفت

مرهم زخمهایم را فقط از تو خواهم گرفت

ای آشنای دوران کودکیم

.........

من اینک ....بی تو....خسته....تنها

در میان کوهی از غم نشسته ام

منتظر....چشم به راه....بی قرار

تا تو ....بیایی

.........

تا تو بیایی و من از اعماق درون بخندم

برای اولین بار.....برای......آخرین بار

.........

دستان لرزان و یخ زده ام را ببین

تو....خورشید منی

بیا و از گرمای وجودت در من بدم

تا باز هم من...

زنده شوم

من منتظرم

******

با خدا باشیم

یا حق

 


مقدمه

    نظر

به نام خالق عشق و نور

سر آغاز

اگر دیدی در این وبلاگ اشعار

  خرابی و خراباتی و خمّار

   

  بت و زنّار و تسبیح و چلیپا

  مغ و ترسا و گبر و دیر و مینا

   

  شراب و شاهد و شمع شبستان

  خروش بربط و آواز مستان

   

  می و میخانه و رند خرابات

  حریف و ساقی مرد مناجات

   

  نوای ارغنون و ناله نی

  صبوح مجلس و جام پیاپی

   

  خط و خال قد و بالا و ابرو

  عذار و عارض و رخسار و گیسو

   

  مشو زنهار از آن گفتار در تاب

  برو مقصود آن گفتار دریاب

   

  مپیچ اندر سرو پای عبارت

  اگر بینی ز ارباب اشارت

   

  نظر را نغز کن تا نغز بینی

گذر از پوست کن تا مغز بینی

********

همیشه با حدا باشیم

یا حق